Ons visie

Om ‘n wesenlike bydrae tot die ontwikkeling van ons jeug in Suid Afrika te maak deur toonaangewende en toeganklike basiese onderwysoplossings te voorsien.

Impak se kurrikulum

Impak het omvattende KABV-belynde kurrikulum vir graad R tot graad 12 ontwikkel. Ons kurrikulum is op ’n afstandonderrigmodel gebaseer, wat dit moontlik maak om onderrig in die klaskamer en tuis op die individu te fokus. Hierdie model stel onderwysers en ouers in staat om by die individuele leerstyle en -behoeftes van die leerders aan te pas, hetsy in ’n klasomgewing of tuis.

Die kurrikulum bestaan uit vier fases, naamlik:

  • Grondslagfase (Graad R tot 3)
  • Intermediêre fase (Graad 4 tot 6)
  • Seniorfase (Graad 7 tot 9)
  • Verdere Onderwys en Opleidingfase, ook bekend as VOO (Graad 10 tot 12).

Impak bied meer as 150 vakke van graad R tot graad 12, beskikbaar in Afrikaans en Engels. Dit sluit alle verpligte vakke soos per KABV-vereistes in, asook vyf bykomende keusevakke in graad 8 tot 9 en 21 bykomende keusevakke in graad 10 tot 12.