Seniorfase (graad 7 tot 9)

Vakke

Die Seniorfase sluit nege (agt in graad 7 vir 2014) verpligte vakke in, naamlik:

 1. Huistaal
 2. Eerste Addisionele Taal
 3. Wiskunde
 4. Natuurwetenskappe
 5. Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis in graad 7, sal vanaf 2015 vir graad 8 en 9 ook aangebied word; Geografie in graad 7 – 9)
 6. Lewensoriëntering
 7. Skeppende Kunste
 8. Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (graad 8 en 9; graad 7 sal vanaf 2015 aangebied word)
 9. Tegnologie.

 

Impak bied ook bykomende keusevakke in graad 8 en 9 aan, naamlik:

 1. Frans Tweede Addisionele Taal
 2. Landbouwetenskappe
 3. Rekenaartoepassingstegnologie
 4. Gasvryheidstudies
 5. Haarkappery en Kosmetiek
 6. Toerisme.

 

Die Seniorfase sluit die volgende bykomende nie-eksamenvak in:

 1. Bybelonderrig.

 

Assessering

Die formele assessering vir die Seniorfase bestaan uit ʼn toets of eksamen per kwartaal.

Formele assessering in die Seniorfase

Graad

Deurlopende assesserings-komponente
(Maart, Julie en September)

Eindjaarassessering
(November)

Slaagvereiste

7 – 9

 • Maart-toetsreeks
 • Junie-eksamen
 • September-toetsreeks
 • Eindeksamen
 • Huistaal: 50%
 • Eerste Addisionele Taal: 40%
 • Wiskunde: 40%
 • Enige ander drie verpligte vakke: 40%
 • Enige ander twee verpligte vakke: 30%