Die Impak leermodel

Impak het ’n unieke leermodel ontwikkel wat in aanmerking neem hoe leerders gestimuleer word om te leer, en hoe hulle inligting verwerk en behou.

Hierdie akademiese leermodel:

  • Daag leerders uit met kwessies uit die werklike lewe.
  • Kweek selfgerigte leer.
  • Moedig probleemoplossings- en kritiese denkvaardighede aan.
  • Stimuleer leerders se ingebore nuuskierigheid.
  • Volg die “steierwerk-beginsel” (scaffolding), waar nuwe kennis bo-op bestaande kennis gebou word – deur nuwe en bestaande kennis te integreer, word betekenisvolle verbindings gemaak.
  • Stel leerders in staat om hul nuutverworwe kennis op probleme in die werklike lewe toe te pas.
  • Laat formatiewe en summatiewe assessering toe.
  • Bied aan fasiliteerders gestruktureerde leiding om die leerproses te fasiliteer.
  • Optimaliseer onderrig deur leerders in staat te stel om met tye sonder kundige fasilitering te werk.